Edycja VI / wiosna [24-26 IV 2023]

Spis Treści:

Nagrania z 24 kwietnia 2023 r.

Związek zawodowy czy nowa organizacja lobbująca na rzecz bibliotek? Interes personalny czy instytucjonalny? Rozmowa z założycielami Stowarzyszenia Dyrektorek i Dyrektorów Bibliotek INICJATYWY

Roman Wojciechowski (członek Rady Fundacji Krajowy Depozyt Biblioteczny) – moderator, Katarzyna Roszak Lindecka (dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo), Damian Domański (dyrektor Biblioteki – Ośrodka Kultury w Morzeszczynie)

Jak pandemia zmieniła biblioteki? Jakie wnioski wyciągnęliśmy z tych dramatycznych doświadczeń? I… czy jesteśmy gotowi na kolejne turbulencje? Dobre i złe przykłady z życia bibliotek

Jakub Frołow (opiekun bibliotek w Legimi) – moderator, Danetta Ryszkowska-Mirowska (dyrektorka Książnicy Kopernikańskiej), Zuzanna Mrozik (kustoszka w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI w Warszawie)

 

Czy to nadal baśń o żelaznym wilku? Bibliotekarze versus czytelnicy? Gdzie leży prawda? Ebooki, audiobooki, synchrobooki czyli książka elektroniczna w bibliotece od podstaw

Roman Wojciechowski (członek Rady Fundacji Krajowy Depozyt Biblioteczny) – moderator, Robert Kuciński (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu), Bożena Szpadzik (dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach), Dawid Kotlarek (dyrektor Biblioteki Publicznej w Świebodzinie)

Sztuczna inteligencja, prawdziwe kłopoty? AI na rynku książki

Krzysztof Domaradzki (dziennikarz magazynu “Forbes”, pisarz) – moderator, Mikołaj Małaczyński (prezes Legimi), dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska (prof. Akademii Leona Koźmińskiego, filozofka, badaczka rozwoju nowych technologii, zwłaszcza technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych)

Nagrania z 25 kwietnia 2023 r.

Arfido – nowoczesna biblioteka

Piotr Mielcarek (Prezes Zarządu / CEO – Arfido Sp. z o.o.)

Czy cyfryzacja usług obywatelskich nie stanowi zagrożenia? Co łączy Program Rozwoju Bibliotek, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego? O tym wszystkim opowie Jacek Królikowski – szef FRSI

Roman Wojciechowski (członek Rady Fundacji Krajowy Depozyt Biblioteczny) – moderator, Jacek Królikowski (prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)

300 stron w 15 sekund. Jak wykorzystać fenomen TikToka?

Magdalena Wysocka (doświadczona marketerka i szefowa zespołu TikTok & Microinfluencers w GetHero)

Zrobić coś, czego wcześniej nie zrobił nikt inny. Fundacja Powszechnego Czytania – rozmowa z założycielami przy okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

Jakub Frołow (opiekun bibliotek w Legimi) – moderator, Maria Deskur (prezeska Fundacji Powszechnego Czytania), Grzegorz Majerowicz (członek zarządu FPC), Katarzyna Konopka (kierowniczka projektów FPC

Tales of EUkraine – program dla wydawców zainteresowanych wydawaniem książek ukraińskich autorów/spotkanie z Enrico Turrinem, dyrektorem biura Federacji Wydawców Europejskich (spotkanie będzie tłumaczone)

Wojna na Ukrainie wywołała ogromny kryzys humanitarny; jednym z jego najbardziej widocznych aspektów jest masowy napływ uchodźców, głównie kobiet i dzieci, opuszczających kraj. Ludzie ci prawdopodobnie nie byli w stanie zabrać ze sobą wielu rzeczy, a już na pewno nie książek. Tales of EUkraine (TEUk) zajmie się tą kwestią dzięki rozwiązaniu, które będzie sprzyjać integracji ukraińskich uchodźców w krajach przyjmujących, zwłaszcza poprzez ułatwienie integracji dzieci i budowania przez nie relacji z rówieśnikami z krajów przyjmujących, przy jednoczesnym wsparciu ukraińskiego przemysłu wydawniczego. W ramach projektu zbudowano katalog ukraińskich książek dla dzieci, do których prawa zostaną udostępnione na zasadzie licencji kilku wydawcom z różnych państw członkowskich UE, przyjmujących obecnie znaczną liczbę uchodźców. Wydawcy, pod koordynacją i nadzorem odpowiednich krajowych stowarzyszeń wydawców, nabędą prawa do książek, przetłumaczą je i opublikują dwujęzyczne wydania w języku ukraińskim i języku danego kraju. TEUk przewiduje wydrukowanie co najmniej 300 000 książek. Projekt będzie wspierał ukraińskich autorów, ilustratorów i wydawców w czasie, gdy są bardzo potrzebni, ułatwiając im kontakt z europejskimi wydawcami. Spotkanie organizowane przez Polską Izbę Książki.

Enrico Turrin (dyrektor biura Federacji Wydawców Europejskich)

Nagrania z 26 kwietnia 2023 r.

“Chronimy najbardziej bezbronne dobra kultury”. Rozmowa z członkami zarządu Stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie

Joanna Nowakowska (członkini Zarządu Stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie), Sławek Brudny (członek Zarządu Stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie), Ewa Tenderenda-Ożóg (prezeska zarządu Biblioteka Analiz Sp. z o.o.) – moderatorka

Czy spotkania autorskie powinny być bezpłatne? Debata

Magdalena Koperska (szefowa Wydawnictwa Anagram), Sylwia Chojnacka-Tuzimek (zastępca dyrektora, kierownik Działu Promocji i Animacji Biblioteki Publicznej w Piasecznie, Łukasz Staniszewski (pisarz i dramaturg), Zuzanna Gajewska (pisarka, promotorka czytelnictwa) – moderatorka

<Zarządzanie projektami. Jakie narzędzia i metodyki sprawdzają się w IT i można je zastosować w branży książki

Szymon Bernatowicz (Project Manager w Applover, software house z miasta 100 mostów)